דף הבית יוזמות בית ספריות חדר מורים קיימות בשזר יצירת קשר סילבוסים והילד הזה הוא אני

בימים אלו מועבר בכיתות ה' מרכז הלמידה "גדולים ולא שותים" של משרד החינוך. מטרת מרכז הלמידה " גדולים ולא שותים" היא לקדם את בריאותם הגופנית והנפשית של התלמידים, תוך התמקדות בגישה המדגישה את קידום הבריאות של התלמיד. התכנית היא חלק מתכנית רב-שנתית, הכוללת מפגשים, המאפשרים שיח פתוח עם התלמידים בנושא. "גדולים ולא שותים"- למה לכיתות ה' ? v ילדים נחשפים לתרבות שתיית אלכוהול כבר מגיל צעיר בעת צפייה במבוגרים, בסרטים ובפרסומות. v הם קולטים מסרים המשבחים את האלכוהול ומייחסים לו את היכולת להעניק ביטחון חברתי. v כאשר בוחנים את מצבי הסיכון, שאליהם נחשפים בני-הנוער ניתן לראות שהם קשורים, בין היתר, לתהליכי השינוי הקוגניטיביים והגופניים שהם חווים, לצורך ההולך וגובר בחוויה של אוטונומיה ועצמאות, ולרצון להשתייך לקבוצת השווים. הצרכים והרצונות שלהם מובילים אותם לא אחת להתנסות בחוויות חדשות, שלחלקן מרכיבים מסוכנים העלולים לפגוע בהם. v לבסס ידע ברור על הקשר שבין השתייה הלא מבוקרת של אלכוהול לבין הנזקים הגופניים והנפשיים הנגרמים כתוצאה מכך בכלל ובפרט בקרב ילדים צעירים. v לעודד את התלמידים לשאת באחריות אישית להימנעות משתייה, תוך הפעלת שיקול דעת וכינון מוקד שליטה פנימי אצל התלמיד. v להבין את מוקד ההתנהגות המסוכנת. v לעזור לתלמידים לפתח מיומנויות שיסייעו להם להימנע מלהשתמש לרעה באלכוהול, ולהתנגד לכל סוג של עידוד או לחץ לשימוש בו. v לפתח עמדות ביחס לפנייה לעזרה בעת מצוקה.

 
 
לוח תכנון חודשי
אירועים וחוויות בשז"ר
לומדים ונהנים בשזר
לומדים וגם נהנים בשז"ר - הרצאות ואירועים
שיר של יום
מדען החודש
שבוע זה"ב בשז"ר
"והילד הזה הוא אני"
לקראת כיתה א'
מעורבות חברתית ופעילות שגרירים בשזר
כתבו עלינו
יוזמות בית ספריות
הנהגת הורים מוסדית
פינת היועצת
מרגישים בביטחון
חודשון
תמונות ופעילויות תשע"ח
הקשר הרב דורי
כתבות תשעז
כתבות תשעח